This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • BDO Global

BDO Global

BDO գլոբալ ցանցի մասնագետները ևս հետամուտ են այն միջոցառումներին, որոնք իրականացվում են՝ COVID-19- ի տնտեսական հետևանքները չեզոքացնելու նպատակով՝ աշխարհի տարբեր երկրներում: Ծանոթացե՛ք տարբեր երկրներում կատարված իրավակարգավորումներին այստեղ.