• Թարմացված Տեղեկանք. միջոցառում 1-ի, 3-ի, 5-ի փոփոխությունների մասին (12.04.2020թ.)

Թարմացված Տեղեկանք. միջոցառում 1-ի, 3-ի, 5-ի փոփոխությունների մասին (12.04.2020թ.)

Սույն տեղեկանքով ներկայացվում են ՀՀ կառավարության կողմից 26.03.2020թ.-ին ընդունված՝ Կորոնավիրուսի տնտեսական հետեւանքների չեզոքացման միջոցառումներից BDO հաճախորդներին մեր գնահատմամբ առավել հետաքրքրող թվով երեքը, ինչպես նաեւ տեղեկատվություն դրանց կիրառման կարգերի մասին ՝ հաշվի առած ՀՀ կառավարության կողմից 09.04.2020թ.-ի դրությամբ
կատարված լրացումները եւ փոփոխությունները։

Կառավարական փաթեթի ծրագրային սկզբունքները ներկայացված են ՀՀ ԿՈ 26 մարտի 2020 թիվ 354–Լ (Կորոնավիրուսի հետեւանքների հակազդման միջոցառումների համապարփակ ծրագիրը  հաստատելու մասին) որոշմամբ:


Այդ միջոցառումների նպատակն է տնտեսավարողների մոտ ընթացիկ իրացվելիության հետ կապված ռիսկերի մեղմումը, նրանց մոտ առաջացած դժվարությունների հետեւանքով արդյունավետ աշխատատեղերի պահպանությանը, տնտեսավարողների համար ֆինանսական միջոցների
ժամանակավոր հասանելիության հնարավորության ստեղծումը եւ այլն։

Ամբողջական տեղեկանքը՝ https://bit.ly/2xfYKDL