• Շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններ

Շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններ

Մեր օրերում շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունը պետք է ղեկավարվի որպես բիզնես: Լինելով հաշվետու Ձեր միջոցների և դրանց բաշխման համար՝ Ձեզ անհրաժեշտ է աուդիտորական ընկերություն, որը հանդես կգա որպես ֆինանսական խորհրդատու և քաջատեղյակ կլինի ոչ միայն ոլորտի հաշվետվությունների կազմման և ներկայացման պահանջներին, այլև կդիտարկի Ձեր կազմակերպությունը բիզնեսի տեսանկյունից ևս:  

Մեր աշխատանքն ավելին է քան պարզապես հաշվարկներ կատարելն ու ներկայացնելը, որը կազմակերպությունն իր սեփական ուժերով էլ կարող է անել: Քաջատեղյակ լինելով շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների գործունեությանն, ընթացակարգերին և բնութագրիչներին՝ մենք կօգնենք կազմակերպչական հարցերում կիրառել հիմնարար բիզնես մոտեցումներ: