• Ապահովագրություն

Ապահովագրություն

Մենք ունենք հարուստ փորձ ապահովագրության ոլորտում ծառայություններ մատուցելու: Մեր հաճախորդներն են ապահովագրության ոլորտի առաջատարները, որոնք արդյունավետ կերպով կիրառում են ֆինանսական և հարկային խնայողությունների գծով մեր գործնական մոտեցումները: Մեր առաջընթացին նպաստել են մեր հաճախորդների և ապահովագրության ոլորտի գործընկերների գոհունակությունը՝ մատուցած ծառայությունների որակից: