• Անշարժ գույք և շինարարություն

Անշարժ գույք և շինարարություն

Մեր փորձառու աուդիտորների, բիզնես և հարկային խորհրդատուների մատուցած ծառայությունները համապատասխանեցված են սույն ոլորտի կարիքներին:

Մենք մատուցում ենք ավանդական և արժեքաստեղծ ծառայություններ.

  • Սեփականատերերին
  • Կառավարիչներին
  • Շինարարներին և կառուցապատողներին