This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • ՈԼՈՐՏՆԵՐ

Բանկային գործ

Բանկային գործ

Մենք  առաջարկում ենք ծառայությունների ամբողջական փաթեթ բանկային ոլորտի համար: Մեր թիմը բաղկացած է ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ մեր միջազգային խմբի փորձառու մասնագետներից: Լինելով միասնական թիմ՝ մենք համադրում ենք աուդիտի և խորհրդատվական ծառայությունների տարբեր ոլորտների մասնագետների փորձն ու գիտելիքները, որն էլ մեր առաջնակարգ, բայցև մատչելի ծառայությունների գրավականն է:

Ապահովագրություն

Ապահովագրություն

Մենք ունենք հարուստ փորձ ապահովագրության ոլորտում ծառայություններ մատուցելու: Մեր հաճախորդներն են ապահովագրության ոլորտի առաջատարները, որոնք արդյունավետ կերպով կիրառում են ֆինանսական և հարկային խնայողությունների գծով մեր գործնական մոտեցումները: Մեր առաջընթացին նպաստել են մեր հաճախորդների և ապահովագրության ոլորտի գործընկերների գոհունակությունը՝ մատուցած ծառայությունների որակից: 

Անշարժ գույք և շինարարություն

Անշարժ գույք և շինարարություն

Մեր փորձառու աուդիտորների, բիզնես և հարկային խորհրդատուների մատուցած ծառայությունները համապատասխանեցված են սույն ոլորտի կարիքներին:

Մենք մատուցում ենք ավանդական և արժեքաստեղծ ծառայություններ.

  • Սեփականատերերին
  • Կառավարիչներին
  • Շինարարներին և կառուցապատողներին

Արտադրություն

Արտադրություն

Մենք մատուցում ենք որակյալ ծառայություններ, որոնք համապատասխանում են Ձեր բիզնեսի կարիքներին և նպաստում են բիզնեսի արտադրողականության և գործառնական արդյունավետության բարձրացմանը:

Մեր որակավորված մասնագետները քաջատեղյակ են սույն ոլորտին և գործարար որոշումների վրա ազդող շուկայական գործոններին: Այս բազմաբնույթ շուկաների ներսում Բի-Դի-Օ ընկերության մատուցած ծառայությունների հիմքում ընկած է ընդհանուր մատակարարման շղթայի սկզբունքը:

 

Բնական ռեսուրսներ

Բնական ռեսուրսներ

 

Բի-Դի-Օ ընկերության բնական ռեսուրսների ոլորտի մասնագետներն ունեն ոլորտի տարբեր բնագավառները ներկայացնող հաճախորդների հետ աշխատելու բազմամյա փորձ և գիտելիքներ: Որակյալ և արագ սպասարկման միջոցով մենք ձգտում ենք հաճախորդների հետ հաստատել վստահության, փորձի և հարգանքի վրա հիմնված տևական հարաբերություններ:

 

Մանրածախ ոլորտ

Մանրածախ ոլորտ

 

Բի-Դի-Օ ընկերության մասնագետները քաջատեղյակ են մանրածախ ոլորտի հիմնախնդիրներին: Մեր հաճախորդներն են ոլորտի խոշորագույն ներկայացուցիչները Հայաստանում: Արդյունքում՝ մենք կատարելապես տիրապետում ենք մանրածախ գործառնությունների ոլորտին և մեր գիտելիքները ծառայեցնում ենք ի նպաստ մեր հաճախորդների: Մենք անհատական մոտեցում ենք ցուցաբերում յուրաքանչյուր հաճախորդին և վերջինիս խնդիրներին, քանի որ գիտակցում ենք, որ մանրածախ բիզնեսը կարող է լինել տարաբնույթ:

 

Շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններ

Շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններ

Մեր օրերում շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունը պետք է ղեկավարվի որպես բիզնես: Լինելով հաշվետու Ձեր միջոցների և դրանց բաշխման համար՝ Ձեզ անհրաժեշտ է աուդիտորական ընկերություն, որը հանդես կգա որպես ֆինանսական խորհրդատու և քաջատեղյակ կլինի ոչ միայն ոլորտի հաշվետվությունների կազմման և ներկայացման պահանջներին, այլև կդիտարկի Ձեր կազմակերպությունը բիզնեսի տեսանկյունից ևս:  

Մեր աշխատանքն ավելին է քան պարզապես հաշվարկներ կատարելն ու ներկայացնելը, որը կազմակերպությունն իր սեփական ուժերով էլ կարող է անել: Քաջատեղյակ լինելով շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների գործունեությանն, ընթացակարգերին և բնութագրիչներին՝ մենք կօգնենք կազմակերպչական հարցերում կիրառել հիմնարար բիզնես մոտեցումներ:

 

7 ՊԱՏՃԱՌ՝ ԻՆՉՈՒ՞ Է ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԲԻ-ԴԻ-Օ-ԻՆ ԱՈՒԹՍՈՐՍ ԱՆԵԼԸ ԼԱՎ ԳԱՂԱՓԱՐ

7 ՊԱՏՃԱՌ՝ ԻՆՉՈՒ՞ Է ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԲԻ-ԴԻ-Օ-ԻՆ ԱՈՒԹՍՈՐՍ ԱՆԵԼԸ ԼԱՎ ԳԱՂԱՓԱՐ

Ֆինանսական ծառայությունների՝ ներառյալ հաշվապահական հաշվառման, ինչպես նաև իրավաբանական և խորհրդատվական գործառույթները  ամբողջությամբ կամ մասամբ մասնագիտացված ընկերություններին փոխանցելը ամենատարածված երևույթներից է բիզնես աշխարհում։ Ու թեև հայաստանյան մի շարք ընկերություններ դեռևս նախընտրում են գնալ ավանդական՝ ներքին թիմեր պահելու ճանապարհով, այս ծառայությունների աութսորսինգը ունի մի շարք առավելություններ ինչպես մանր, այնպես էլ խոշոր բիզնեսների տեսանկյունից։

Բի-Դի-Օ Արմենիա ընկերության գործընկեր, հաշվապահական ծառայությունների ղեկավար Սամվել Դանիելյանը ներկայացնում է 7 պատճառ՝ ի՞նչ առավելություններ ունի մասնագիտական ծառայությունները ոլորտում կայացած թիմի՝ այս դեպքում Բի-Դի-Օ-ին փոխանցելը դիտարկելը։

 

1 Դուք տնտեսում եք գումար

Ընկերության որոշակի գործառույթների փոխանցումը արտաքին ընկերության օգնում է էականորեն կրճատել գործառնական ծախսերը և հետևաբար ավելացնել շահույթը:

Աութսորսինգի ժամանակ ֆիքսված աշխատավարձի ծախսերը փոխարինվում են կոնկրետ ծառայության դիմաց վճարվող ժամավճարով, ինչը նշանակում է՝ հաճախորդը վճարում է միայն ստացած ծառայության  դիմաց, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս ավելի ճկուն քաղաքականություն վարելու։

Մյուս կողմից, աութսորս ծառայություններ առաջարկող ընկերությունները ապահովում են աշխատակիցներին անհրաժեշտ տեխնիկայով և տարածքով, ինչպես նաև հիմնականում զերծ պահում հաշվապահական ծրագիր ձեռք բերելու ծախսերից, կրկին կրճատելով ծախսերը։

 

2Դուք գործ ունեք ոչ թե անհատի այլ մասնագետների թիմի հետ

Բի-Դի-Օ թիմը ունի համապատասխան կրթություն և մասնագիտական որակավորումներ։ Միաժամանակ, մեր մոտ գործում է եռաստիճան համակարգ, ինչը նշանակում է մասնագետների կատարած աշխատանքը ստուգվում է մենեջերների և վերահսկվում է Գործընկերների կողմից՝ էականորեն նվազեցնելով հնարավոր սխալների հավանականությունը:

Միաժամանակ, մենք հոգում ենք փորձառու մասնագետների ներգրավման և շարունակական մասնագիտական զարգացման  համար, հետևաբար հաճախորդը ազատվում է նաև մասնագետների հավաքագրման և ուսուցման մեջ ներդումներ կատարելու պարտավորությունից։:

Հաճախորդը միշտ տեղյակ է, որ ինքը մենակ չի որոշումների կայացման կամ խնդիրների առաջացման ժամանակ: Մենք չենք առաջադրում խնդիրներ, այլ առաջարկում ենք առաջացած խնդիրների լուծման արդյունավետ և շահավետ տարբերակ:

 

3 Դուք խնայում եք ժամանակ

Որոշ գործառույթների փոխանցումը խնայում է ժամանակը և ընձեռում խնայած ժամանակը ավելի արդյունավետորեն ծախսելու հնարավորություն: Ինչպես վերևում նշվեց, մասնագիտական թիմերը ներառում են մենեջերներ ու ղեկավարներ, հետևաբար էականորեն կրճատվում է  նաև վերահսկողության վրա ծախսվող ժամանակը։
Ըստ էության, այս դեպքում կառավարման բեռը ևս արտահանձնվում է ծառայություններ մատուցող կողմին:

Հարկային ստուգումների, ուսումնասիրությունների ընթացքում Հաճախորդը չի ներգրավում այդ աշխատանքներին: Այն իրականացվում է պրոֆեսիոնալ թիմի կողմից, որը օգնում է, որ Հաճախորդը չշեղվի իր բնականոն աշխատանքից և ժամանակ վատնի:

Արդյունքում,  Հաճախորդը կենտրոնանում է բուն գործունեության վրա՝ ավելի արդյունավետ օգտագործելով մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսները՝ խնայելով ամենաթանկը՝ ժամանակ։

 

4 Ոլորտային փորձառություն

Բի-Դի-Օ-ում մենք տարվա կտրվածքով ծառայություններ ենք մատուցում ավելի քան 200 ընկերության, ինչը տալիս է տարաբնույթ ոլորտներում հարուստ փորձառություն։ Իսկ տվյալ փորձառությունը լավագույնս օգտագործելու համար ստեղծել ենք մասնագիտական խմբեր՝ մասնագետների միջև  երկխոսություն ապահովելու համար։ Հետևաբար, մենք կարող ենք առաջարկել հենց Ձեր ոլորտի նրբություններին և առանձնահատկություններին տիրապետող մասնագիտական թիմ։

 

5. Միջազգային գործիքակազմ

Միջազգային ցանցերի անդամ ընկերությունների հետ համագործակցելը ի հավելումն տեղական փորձառությանը հասանելիություն է տալիս նաև միջազգային փորձի և գործիքակազմի, որի ներառումը ավելացնում է արժեք՝ Հաճախորդ ընկերության տեսանկյունից։

Միաժամանակ ԲԻ-ԴԻ-Օ-ի նման ընկերությունները հնարավորություն են ընձեռում ավելի հեշտ ստեղծել կապեր արտաքին շուկաներում: Մեր դեպքում աշխարհի 167 երկրում պատրաստ ենք Ձեզ առաջարկել վստահելի խորհրդատվական թիմեր՝ որոնք կօգնեն ճիշտ որոշումներ կայացնել՝ հաշվի առնելով տվյալ երկրի օրենսդրական կարգավորումները և շուկայի առանձնահատկություննը։

 

 

6 Ռիսկերի էական կրճատում

 

Աութսորսինգը միաժամանակ ազատում է մի քանի ռիսկից․

  • Կադրերի հոսունության ռիսկ․ հաճախորդ ընկերությունը ստիպված չի լինում բախվել այն իրավիճակին, երբ աշխատակիցը, ում մասնագիտական աճի համար ֆինանսական և ժամանակային զգալի ռեսուրսներ էր ներդրվել, փոխի աշխատանքը՝ խաթարելով բիզնեսի բնականոն գործընթացը։ Աութսորսինգի դեպքում անցումը շատ ավելի սահուն է և զերծ հավելյալ ռիսկերից և ծախսերից։
  • Մասնագիտական սխալի ռիսկ․ ի տարբերություն ներքին թիմերի, աութսորս անող ընկերությունները բարձր պրոֆեսիոնալիզմի և թիմային աշխատանքի շնորհիվ կանխում են հնարավոր ռիսկերը։ Միաժամանակ, այս ընկերությունները ունեն մասնագիտական սխալի հատուցման համակարգեր, որոնք վերջնականապես ազատում են մասնագիտական սխալի պատճառով հնարավոր ռիսկերից։

Ցանկացած ֆինանսական գործարքի դեպքում մենք օգնում ենք, որ Հաճախորդը կնքի արդյունավետ գործարքներ բացահայտելով հնարավոր հարկային և ֆինանսական ռիսկերը՝ ընտրելով Հաճախորդի համար ամենաարդյունավետ տարբերակը:

 

 

7 Մենք պատրաստ ենք ապագային

Մասնագետների շարունականան զարգացման ծրագիրը, ինչպես նաև թիմային աշխատանքը հիմք են հանդիսանում, որ թիմը ժամանակին տեղեկացված լինի Հարկային և Հաշվապահական հաշվառման սպասվող բոլոր հիմնական փոփոխություններին, որի վերաբերյալ բնականաբար տեղեկացվում է նաև Հաճախորդը, ինչպես նաև տրամադրվում է տվյալ փոփոխության ազդեցությունը կոնկրետ Հաճախորդի գործունեության վրա: Արդյունքում Հաճախորդը լրացուցիչ գումարներ չի ծախսում խորհրդատվությունների կամ այլ մասնագետների ներգրավման համար: 

 

 

Ունե՞ք հավելյալ հարցեր։ Դիմե՛ք մեզ 060 52 88 99 հեռախոսահամարով կամ [email protected] էլ․ հասցեով։