This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • ՈԼՈՐՏՆԵՐ

Բանկային գործ

Բանկային գործ

Մենք  առաջարկում ենք ծառայությունների ամբողջական փաթեթ բանկային ոլորտի համար: Մեր թիմը բաղկացած է ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ մեր միջազգային խմբի փորձառու մասնագետներից: Լինելով միասնական թիմ՝ մենք համադրում ենք աուդիտի և խորհրդատվական ծառայությունների տարբեր ոլորտների մասնագետների փորձն ու գիտելիքները, որն էլ մեր առաջնակարգ, բայցև մատչելի ծառայությունների գրավականն է:

Ապահովագրություն

Ապահովագրություն

Մենք ունենք հարուստ փորձ ապահովագրության ոլորտում ծառայություններ մատուցելու: Մեր հաճախորդներն են ապահովագրության ոլորտի առաջատարները, որոնք արդյունավետ կերպով կիրառում են ֆինանսական և հարկային խնայողությունների գծով մեր գործնական մոտեցումները: Մեր առաջընթացին նպաստել են մեր հաճախորդների և ապահովագրության ոլորտի գործընկերների գոհունակությունը՝ մատուցած ծառայությունների որակից: 

Անշարժ գույք և շինարարություն

Անշարժ գույք և շինարարություն

Մեր փորձառու աուդիտորների, բիզնես և հարկային խորհրդատուների մատուցած ծառայությունները համապատասխանեցված են սույն ոլորտի կարիքներին:

Մենք մատուցում ենք ավանդական և արժեքաստեղծ ծառայություններ.

  • Սեփականատերերին
  • Կառավարիչներին
  • Շինարարներին և կառուցապատողներին

Արտադրություն

Արտադրություն

Մենք մատուցում ենք որակյալ ծառայություններ, որոնք համապատասխանում են Ձեր բիզնեսի կարիքներին և նպաստում են բիզնեսի արտադրողականության և գործառնական արդյունավետության բարձրացմանը:

Մեր որակավորված մասնագետները քաջատեղյակ են սույն ոլորտին և գործարար որոշումների վրա ազդող շուկայական գործոններին: Այս բազմաբնույթ շուկաների ներսում Բի-Դի-Օ ընկերության մատուցած ծառայությունների հիմքում ընկած է ընդհանուր մատակարարման շղթայի սկզբունքը:

 

Բնական ռեսուրսներ

Բնական ռեսուրսներ

 

Բի-Դի-Օ ընկերության բնական ռեսուրսների ոլորտի մասնագետներն ունեն ոլորտի տարբեր բնագավառները ներկայացնող հաճախորդների հետ աշխատելու բազմամյա փորձ և գիտելիքներ: Որակյալ և արագ սպասարկման միջոցով մենք ձգտում ենք հաճախորդների հետ հաստատել վստահության, փորձի և հարգանքի վրա հիմնված տևական հարաբերություններ:

 

Մանրածախ ոլորտ

Մանրածախ ոլորտ

 

Բի-Դի-Օ ընկերության մասնագետները քաջատեղյակ են մանրածախ ոլորտի հիմնախնդիրներին: Մեր հաճախորդներն են ոլորտի խոշորագույն ներկայացուցիչները Հայաստանում: Արդյունքում՝ մենք կատարելապես տիրապետում ենք մանրածախ գործառնությունների ոլորտին և մեր գիտելիքները ծառայեցնում ենք ի նպաստ մեր հաճախորդների: Մենք անհատական մոտեցում ենք ցուցաբերում յուրաքանչյուր հաճախորդին և վերջինիս խնդիրներին, քանի որ գիտակցում ենք, որ մանրածախ բիզնեսը կարող է լինել տարաբնույթ:

 

Շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններ

Շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններ

Մեր օրերում շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունը պետք է ղեկավարվի որպես բիզնես: Լինելով հաշվետու Ձեր միջոցների և դրանց բաշխման համար՝ Ձեզ անհրաժեշտ է աուդիտորական ընկերություն, որը հանդես կգա որպես ֆինանսական խորհրդատու և քաջատեղյակ կլինի ոչ միայն ոլորտի հաշվետվությունների կազմման և ներկայացման պահանջներին, այլև կդիտարկի Ձեր կազմակերպությունը բիզնեսի տեսանկյունից ևս:  

Մեր աշխատանքն ավելին է քան պարզապես հաշվարկներ կատարելն ու ներկայացնելը, որը կազմակերպությունն իր սեփական ուժերով էլ կարող է անել: Քաջատեղյակ լինելով շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների գործունեությանն, ընթացակարգերին և բնութագրիչներին՝ մենք կօգնենք կազմակերպչական հարցերում կիրառել հիմնարար բիզնես մոտեցումներ: