ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Կայքում ներկայացված տեղեկատվությունն ունի ընդհանրական բնույթ և կարող է սպառիչ չլինել: Այն չի ենթադրում մասնագիտական ծառայությունների մատուցում, ինչպես նաև հաշվապահական հաշվառման, հարկային, ներդրումային, իրավական կամ այլ խորհրդատվության տրամադրում: Բի-Դի-Օ Արմենիա ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում կայքում ներկայացված տեղեկատվության կիրառման հետևանքով առաջացած վնասի համար: Այդ իսկ պատճառով նախքան կայքում ներկայացված տեղեկատվության հիման վրա որևէ որոշում կայացնելը խնդրում ենք խորհրդակցել մասնագետի հետ: 

Բի-Դի-Օ Ինթերնեյշնլը բրիտանական ընկերություն է, որը հանդիսանում է Բի-Դի-Օ անկախ ընկերությունների միջազգային խմբի (Բի-Դի-Օ միջազգային ցանց) ղեկավար մարմինը: Խմբի ներսում ծառայությունների մատուցումը համակարգվում է Բրյուսել Վորդվայլդ Սերվիսիս Բի-Վի-Բի-Էյ-ը կողմից, որը Բրյուսելում գտնվող բելգիական սահմանափակ պատասխանատվության ընկերություն է:  

Բի-Դի-Օ Ինթերնեշնլ Լիմիթեդը, Բրյուսել Վորդվայլդ Սերվիսիս Բի-Վի-Բի-Էյ-ը և/կամ Բի-Դի-Օ անդամ ընկերությունները հանդիսանում են առանձին իրավական մարմիններ և պատասխանատվություն չեն կրում միմյանց քայլերի կամ թերացումների համար: Բի-Դի-Օ ընկերությունների ցանցի ընթացակարգերը կամ նորմերը չեն սահմանում կամ ենթադրում գործակալական հարաբերություններ կամ գործընկերություն Բի-Դի-Օ Ինթերնեյշնլ Լիմիթեդի,  Բրյուսել Վորդվայլդ Սերվիսիս Բի-Վի-Բի-Էյ և/կամ Բի-Դի-Օ անդամ ընկերությունների միջև:

Բի-Դի-Օ խմբի բոլոր անդամ ընկերությունները հանդես են գալիս միասնական Բի-Դի-Օ առևտրային նշանի ներքո:

2013 Բի-Դի-Օ Արմենիա ՓԲԸ. բոլոր հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են: