This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Կայքում ներկայացված տեղեկատվությունն ունի ընդհանրական բնույթ և կարող է սպառիչ չլինել: Այն չի ենթադրում մասնագիտական ծառայությունների մատուցում, ինչպես նաև հաշվապահական հաշվառման, հարկային, ներդրումային, իրավական կամ այլ խորհրդատվության տրամադրում: Բի-Դի-Օ Արմենիա ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում կայքում ներկայացված տեղեկատվության կիրառման հետևանքով առաջացած վնասի համար: Այդ իսկ պատճառով նախքան կայքում ներկայացված տեղեկատվության հիման վրա որևէ որոշում կայացնելը խնդրում ենք խորհրդակցել մասնագետի հետ: 

Բի-Դի-Օ Ինթերնեյշնլը բրիտանական ընկերություն է, որը հանդիսանում է Բի-Դի-Օ անկախ ընկերությունների միջազգային խմբի (Բի-Դի-Օ միջազգային ցանց) ղեկավար մարմինը: Խմբի ներսում ծառայությունների մատուցումը համակարգվում է Բրյուսել Վորդվայլդ Սերվիսիս Բի-Վի-Բի-Էյ-ը կողմից, որը Բրյուսելում գտնվող բելգիական սահմանափակ պատասխանատվության ընկերություն է:  

Բի-Դի-Օ Ինթերնեշնլ Լիմիթեդը, Բրյուսել Վորդվայլդ Սերվիսիս Բի-Վի-Բի-Էյ-ը և/կամ Բի-Դի-Օ անդամ ընկերությունները հանդիսանում են առանձին իրավական մարմիններ և պատասխանատվություն չեն կրում միմյանց քայլերի կամ թերացումների համար: Բի-Դի-Օ ընկերությունների ցանցի ընթացակարգերը կամ նորմերը չեն սահմանում կամ ենթադրում գործակալական հարաբերություններ կամ գործընկերություն Բի-Դի-Օ Ինթերնեյշնլ Լիմիթեդի,  Բրյուսել Վորդվայլդ Սերվիսիս Բի-Վի-Բի-Էյ և/կամ Բի-Դի-Օ անդամ ընկերությունների միջև:

Բի-Դի-Օ խմբի բոլոր անդամ ընկերությունները հանդես են գալիս միասնական Բի-Դի-Օ առևտրային նշանի ներքո:

2013 Բի-Դի-Օ Արմենիա ՓԲԸ. բոլոր հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են: