This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
 • Աշխատավարձի հաշվարկման ծառայություն

Աշխատավարձի հաշվարկման ծառայություն

Բի-Դի-Օ-ն առաջարկում է Աշխատավարձի հաշվարկման ծառայություններ։

Ծառայությունը ներառում է հետևյալ գործառույթների իրականացում․

 • Անձնակազմի ամսական աշխատավարձի հաշվարկում՝ համաձայն Հաճախորդի կողմից տրամադրված և հաստատված աշխատաժամանակի տեղեկագրի (ամսական),
 • Աշխատանքային պայմանագրով նախատեսված այլ վճարումների (եթե այդպիսիք կան)  հաշվարկում,
 • Արձակուրդայինի, վերջնահաշվարկի և ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների գումարի հաշվարկում՝ համապատասխան ժամկետներում տրամադրված հրամանների հիման վրա,
 • Անձնակազմի գծով եկամտային հարկի և սոցիալական վճարների հաշվարկում,
 • Աշխատավարձի հաշվարկների հիման վրա վճարացուցակի պատրաստում և ուղարկում հաճախորդի հաստատմանը,
 • Աշխատավարձի հաշվարկի ուղարկում աշխատողի անձնական էլ. հասցեին (ըստ ցանկության),
 • Աշխատավարձին վերաբերող բոլոր փաստաթղթերի պահպանում ծառայության մատուցման ժամանակահատվածում,
 • Նոր աշխատակիցների ավելացում, աշխատակիցների տվյալների ճշգրտում աշխատավարձային ծրագրում,
 • Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի շրջանակում եկամտային հարկի և սոցիալական վճարների հաշվարկում,
 • Օնլայն բանկինգ համակարգում աշխատավարձի և աշխատավարձին հավասարեցված վճարների, դրանց գծով հարկերի, այլ վճարների բանկային փոխանցումների պատրաստում։