This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում

Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում

 

Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտի (ՖՀՄՍ) կամ այլ հաշվետվությունների համապատասխան  ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստումը պահանջում է հատուկ մասնագիտական հմտություններ և փորձառություն:

ՖՀՄՍ-ները հետապնդում են թափանցիկություն, արդյունավետություն և հաշվետվողականություն պահպանմանը՝ աշխարհի ֆինանսական շուկաներում: Համաշխարհային տնտեսությունը արագ զարգացմանը զուգընթաց ՖՀՄՍ-ների զարգացումներին  համապատասխան հմտությունների համալիր ընդլայնում:

Բի-Դի-Օ Արմենիան ունի հարուստ փորձ հետևյալում.

  • ՖՀՄՍ-ների ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում, ոլորտի առանձնահատկությունների և օգտագործողների կարիքների վրա հիմնված:
  • ՖՀՄՍ-ների, ՖՀՄՍ-ներ ՓՄՁ-ների համար, Հանրային ոլորտի միջազգային հաշվապահական ստանդարտների (IPSAS), Հանրային ոլորտի միջազգային հաշվապահական ստանդարտների Դրամարկղային մեթոդի (IPSAS) հիմունքով ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ:

Բի-Դի-Օ Արմենիան կարևորում է.

  • Բի-Դի-Օ Գլոբալ ցանցի ՖՀՄՍ-ների կարողությունների հասանելիություն և դրանց օգտագործում,
  • ՖՀՄՍ-ի հմտությունների կատարելագործում, թիմի շարունակական մասնագիտական զարգացման միջոցով,
  • Իրավազեկության և պատշաճ մասնագիտական աջակցության ցուցաբերում
  • Ոլորտում ունեցած գիտելիքների և փորձի ընդլայնում
  •