This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Հանրային հատվածի ներքին աուդիտ

Հանրային հատվածի ներքին աուդիտ

Հանրային հատվածի ներքին աուդիտը անկախ, օբյեկտիվ հավաստիացման և  խորհրդատվական գործունեություն է, որի նպատակն է գնահատել  և բարելավել հանրային  հատվածի կազմակերպությունների գործունեությունը:

Ներքին Աուդիտը օգնում է կազմակերպությանը իրականացնել իր առջև դրված նպատակները սիստեմատիկ և համակարգված մոտեցմամբ ռիսկերի կառավարման և վերահսկաման, ինչպես նաև ընդհանուր կառավարման գործընթացի գնահատման և բարելավման միջոցով:

Հանրային հատվածի ներքին աուդիտը բաղկացած է հետևյալ կետերի ստուգումներից և խորհրդատվությունից.

  • ֆինանսական հաշվետվությունների ճշգրտություն
  • գնումների քաղաքականության և այլ առանցքային իրավական պահանջների համապատասխանություն
  • գործառնական արդյունավետություն, տնտեսում և էֆեկտիվություն:

Բի-Դի-Օ Արմենիան  Հայաստանում  Հանրային հատվածի ներքին աուդիտ իրականացնող լիցենզավորված ընկերություն է և ունի Հանրային հատվածի ներքին աուդիտ իրականացնող յոթ որակավորված  աուդիտոր:

Բի-Դի-Օ Արմենիան ունի աշխատանքի փորձ հետևյալ կառույցների հետ

  • Քաղաքապետարաններ և տեղական համայնքներ,
  • Հանրային հատվածի այլ կազմակերպությունների

Բի-Դի-Օ Արմենիան Հանրային հատվածի ներքին աուդիտ իրականացնելիս կարևորում է:

  • Ամբողջական, հիմնավորվածև պատշաճ մասնագիտական մոտեցումը
  • Հաճախորդ կազմակերպության ռազմավարության, նպատակների և ռիսկերին համապատասխանության ապահովում, 
  • Արդյունավետ և պրոֆեսիոնալ հաղորդակցում
  • Օժանդակ ծառայությունների մատուցում