This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
 • Համալիր վերստուգում և Համաձայնեցված ընթացակարգեր

Համալիր վերստուգում և համաձայնեցված ընթացակարգեր

Համալիր վերստուգում

Համալիր վերստուգումը ենթադրում է պոտենցիալ ներդրումների աուդիտ կամ արտադրանքի աուդիտ, որի շրջանակներում ներառվում են բոլոր փաստերի՝  ֆինանսական փաստաթղթերի ինչպես նաև ցանկացած այլ կարևոր նշանակություն ունեցող նյութերի վերստուգում:

Համալիր վերստուգումը գործընթաց է, որը յուրաքանչյուր ողջամիտ անձ ստանձնում է նախքան մեկ այլ անձի հետ պայմանագրային հարաբերությունների ստեղծումը կամ ֆինանսական գործարք կատարելը:

 

Համաձայնեցված ընթացակարգեր

Համաձայնեցված ընթացակարգերը նպատակ է հետապնդում աուդիտորական ծառայությունների բնույթի ընթացակարգերի իրականացում և փաստացի բացահայտումների ներկայացում, որոնց շուրջ նախապես համաձայնվել են աուդիտորը, կազմակերպությունը և ցանկացած երրորդ կողմ:

Համաձայնեցված ընթացակարգերը կարող է ներառել աուդիտորական ընթացակարգերը հետևյալ առնչություններով.

 • ծախսեր, եկամուտներ, գույք և  սարքավորումներ, դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքեր
 • Գնումների քաղաքականություն, վարկային պայմանագրերի պահանջների պահպանում
 • Ներքին վերահսկողություն, հաշվետվություններ և կանխիկի կառավարում:

Բի-Դի-Օ Արմենիան ունի համալիր վերստուգման և համաձայնեցված ընթացակարգերի հետևյալ լայնածավալ փորձը՝

 • Միջազգային դոնորների տրամադրման պայմանների կատարման ծախսերի համապատասխանության ստուգում
 • Բիզնեսի ակտիվների և պարտավորությունների աուդիտ որոշակի ամսաթվի տվյալներով:

Բի-Դի-Օ Արմենիան համալիր վերստուգման և համաձայնեցված ընթացակարգերի ծառայությունների մատուցելիս կարևորում է:

 • Ազնվություն, իրավազեկության և պատշաճ մասնագիտական աջակցության ցուցաբերումը
 • արդյունավետ և պրոֆեսիոնալ հաղորդակցությունը
 • Օժանդակ ծառայությունների մատուցում
 • Ոլորտի գիտելիքի ընդլայնում
 • Բի-Դի-Օ Գլոբալ ցանցի օգտագործում և ձեռք բերած «նոու-հաու»-ի կիրառում