• Աուդիտ և հավաստիացում

Աուդիտ և հավաստիացում

Արագ փոփոխվող բիզնես միջավայրում, երբ ֆինանսական հաշվետվությունների յուրաքանչյուր տարրի նկատմամբ բծախնդրությունն ու կասկածամտությունը մեծացել է  վստահելի և որակյալ աուդիտը դարձել է առավել կարևոր քան երբևէ: