This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Սոցիալական վճարի հաշվարկի փոփոխությունները
Article:

Սոցիալական վճարի հաշվարկի փոփոխությունները

01 July 2020

Սոցիալական վճարի հաշվարկի՝ 2020թ․ հուլիսի մեկից գործող փոփոխությունների մասին Բի-Դի-Օ պատրաստած տեղեկանքը կարող եք գտնել աստեղ։

2020թ. հունվարի 1-ից մինչև հունիսի 30-ը և  2020թ. հուլիսի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը գործող դրույքաչափերի կիրառմամբ Excel տարբերակով Աշխատավարձի հաշվիչ կարող եք գտնել այստեղ։