This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Advanced Search

Displaying 1 - 9 of 35
1  2 3 4
01 July 2020

Սույնով «Բի-Դի-Օ»-ն Ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի՝ 2020թ․-ի հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտնող դրույթի վերաբերյալ Տեղեկանք

/en-gb/insights/featured-insights-en/սոցիալական-վճարի-հաշվարկի փոփոխությունները
21 May 2020

Right now, the devastating global coronavirus pandemic is having an unprecedented effect on economies across the globe. As such, our first series of Insights focus on how the pandemic is affecting every aspect of global business, from meeting today’s cash needs to addressing and the effects of...

/en-gb/insights/rethink-transfer-pricing-react-resilience-realise
21 May 2020

In this first article of our Rethink - Transfer Pricing series, we turn our lens to an urgent issue that has arisen from Covid-19 crisis: cash flow.

/en-gb/insights/react-transfer-pricing-and-cash-flow-management
30 April 2020

For the year ended December 31, 2019 Consolidated Financial Statements of “BDO ARMENIA” CJSC  can be found here(in Armenian): 

/en-gb/insights/featured-insights-en/bdo-armenia-cjsc-2019-annual-statements
12 December 2019

There are numerous articles on Transfer Pricing that mainly represent legislative regulation. Therefore, with a view to creating a more comprehensive content in Armenian and being guided by the deduction method, let us try to switch from a general idea to a specific and private analysis of the...

/en-gb/insights/transfer-pricing
01 April 2019

For the year ended December 31, 2018 Consolidated Financial Statements of “BDO ARMENIA” CJSC  can be found here:

/en-gb/insights/featured-insights-en/bdo-armenia-cjsc-2018-annual-statements
Displaying 1 - 10 of 35
1 2 3 4